Recherche avancée

Athènes > Πληροφορίες για το Λουξεμβούργο > Πληθυσμός και δημογραφία >

Πληθυσμός και δημογραφία

Από τη στιγμή που ξεκίνησε η εκβιομηχάνιση, περί το 1870, το Λουξεμβούργο γνώρισε μια ισχυρή δημογραφική ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό εξηγείται κατά βάση από τη συνεχή μετανάστευση προς τη χώρα από τα τέλη του 19ου αιώνα. Το 1900, το Λουξεμβούργο είχε πληθυσμό περί τα 200 000 άτομα. Σήμερα, ο πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε 459 500 κατοίκους (πηγή: Statec, Ιανουάριος 2006)· σημειώθηκε επομένως αύξηση άνω του 100% μέσα σε έναν αιώνα. Η αύξηση αυτή ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε με σταθερούς ρυθμούς και διαιρείται σε τέσσερις σημαντικές περιόδους: μια φάση μείωσης κατά τις πρώτες τέσσερις δεκαετίες, μια (μέτρια) δημογραφική έκρηξη τις δεκαετίες 1950 και 1960, μια πολύ σύντομη μείωση η οποία σταθεροποιήθηκε τις δεκαετίες 1960 – 1980 και εκ νέου αύξηση από τη δεκαετία του 1990, χάρη στην αύξηση του αριθμού των γεννήσεων, κάτι που συνδέεται εμφανώς με την αύξηση των μεταναστών.

Μια πλουραλιστική κοινωνία

untitled

Έως τις αρχές του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, τη χώρα διέπει ένα ισχυρό μεταναστευτικό ρεύμα προς τις υπερπόντιες χώρες, ιδίως για οικονομικούς λόγους. Από χώρα εξόδου μεταναστών, το Λουξεμβούργο κατέστη σταδιακά χώρα υποδοχής μεταναστών χάρη στην εκβιομηχάνιση, στα τέλη του 19ου αιώνα. Τα τελευταία 30 χρόνια, ο αριθμός των μεταναστών στο Λουξεμβούργο αυξήθηκε σημαντικά. Σήμερα, περισσότεροι από το ένα τρίτο του πληθυσμού δεν είναι Λουξεμβούργιοι (περισσότεροι από 181 000, ήτοι περίπου το 39,6% του πληθυσμού). Οι αλλοδαποί, οι οποίοι είτε διαμένουν στη χώρα, είτε στα σύνορα αυτής και έχουν σε μεγάλο βαθμό ενσωματωθεί, αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του ενεργού πληθυσμού. Στην επικράτεια του Λουξεμβούργου εκτιμάται ότι υπάρχουν περισσότερες από 150 εθνικότητες. Οι κυριότερες παρούσες κοινότητες είναι οι Πορτογάλοι, οι Γάλλοι και ακολουθούν οι Ιταλοί, οι Βέλγοι και οι Γερμανοί.

Οι διαρθρωτικές αλλαγές της κοινωνίας – Η γήρανση του πληθυσμού

Η μείωση του αριθμού των νέων κάτω των 15 ετών συνάδει με την αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων άνω των 65, ενώ η μέση ηλικιακή ομάδα παραμένει σταθερή. Στη διάρκεια του αιώνα ο αριθμός των ηλικιωμένων άνω των 65 τετραπλασιάστηκε.

Μείωση των πολυμελών οικογενειών

Κατά την τελευταία απογραφή το 2001, περίπου το ένα τρίτο των ιδιωτικών νοικοκυριών αποτελούνταν από άτομα που ζούσαν μόνα. Το ποσοστό γονιμότητας το 2005 ανερχόταν σε 1,7 παιδιά ανά γυναίκα. Το 2005, ο συνολικός αριθμός γεννήσεων μειώθηκε κατά 1,5% σε σχέση με το 2004. Τα τελευταία χρόνια, οι γεννήσεις αλλοδαπών αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% των γεννήσεων στο Λουξεμβούργο.

Πληθυσμός και απασχόληση

Η απασχόληση αυξήθηκε με τακτικό ρυθμό το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Τα ευρωπαϊκά όργανα εγκαταστάθηκαν στο Μεγάλο Δουκάτο τη δεκαετία του 1950 και ήδη από τη δεκαετία του 1960 το Λουξεμβούργο κατέστη σημαντικό χρηματοοικονομικό κέντρο. Εδώ και μια δεκαπενταετία παρακολουθούμε την αυξανόμενη εισροή παραμεθόριων εργαζομένων και την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών. Από το 2001, η οικονομία του Λουξεμβούργου ακολουθεί τη γενική τάση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας με επιβράδυνση της ανάπτυξης της απασχόλησης.

Η λουξεμβουργιανή υπηκοότητα

Συνήθως, η υπηκοότητα αποκτάται τη στιγμή της γέννησης. Κάθε χρόνο ωστόσο, περισσότεροι από 1000 αλλοδαποί υπήκοοι αποκτούν τη λουξεμβουργιανή υπηκοότητα, είτε από επιλογή, είτε κατόπιν πολιτογράφησης. Τα άτομα που έχουν ήδη δεσμούς με το Λουξεμβούργο, πατρίδος ή αίματος, μπορούν να αποκτήσουν τη λουξεμβουργιανή υπηκοότητα, από τα 18 έως τα 25 τους, με μια δήλωση επιλογής, με τους ακόλουθους όρους: να έχει γεννηθεί στο Λουξεμβούργο από αλλοδαπούς γονείς, ή να είναι παντρεμένος με Λουξεμβούργιο/ -α ή να έχει πραγματοποιήσει το σύνολο της σχολικής του εκπαίδευσης στο Λουξεμβούργο, ή να έχει διαμείνει στο Λουξεμβούργο πέντε χρόνια, με απώλεια της αρχικής του υπηκοότητας. Οι αλλοδαποί μπορούν να αποκτήσουν τη λουξεμβουργιανή υπηκοότητα με πολιτογράφηση εάν είναι άνω των 18 ετών και έχουν διαμείνει στο Λουξεμβούργο πέντε χρόνια. Επιπλέον, πρέπει να έχουν μια ενεργητική και μια παθητική γνώση μιας εκ των τριών διοικητικών γλωσσών του Λουξεμβούργου (γερμανικών, γαλλικών, λουξεμβουργιανών) και πιστοποιημένη βασική γνώση της λουξεμβουργιανής γλώσσας. Αντιθέτως, κάποιος ο οποίος χειρίζεται άψογα τη λουξεμβουργιανή γλώσσα δεν χρειάζεται απαραιτήτως να γνωρίζει τη γαλλική ή τη γερμανική για να είναι επιλέξιμος. Στους κόλπους των επίσημων αρχών διεξάγονται συζητήσεις ως προς τη διπλή υπηκοότητα.

Χρήσιμες Διευθύνσεις:

Υπουργείο Οικογένειας και Ένταξης

Ministère de la Famille et de l’Intégration

12-14, avenue Émile Reuter, L-2420 Luxembourg

Tél. (+352) 478-6506, Fax (+352) 478-6570

www.fm.etat.lu

Υπουργείο Ισότητας των Ευκαιριών

Ministère de l’Égalité des chances

12-14, avenue Émile Reuter, L-2420 Luxembourg

Tél. (+352) 478-5814, Fax (+352) 24 18 86

www.mega.public.lu info@mega.public.lu

Υπουργείο Εργασίας και Απασχόλησης

Ministère du Travail et de l’Emploi

26, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg

Tél. (+352) 478-6106, Fax (+352) 478-6325

www.mt.etat.lu www.gouvernement.lu

Υπηρεσία ενημέρωσης και τύπου της κυβέρνησης

Service information et presse du gouvernement

33, bd Roosevelt L-2450 Luxembourg

Tél. (+352) 478-2181 Fax (+352) 47 02 85

www.gouvernement.lu edition@sip.etat.lu

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ministère de la Justice

13, rue Érasme, Bâtiment Pierre Werner L-1468 Luxembourg

Tél. (+352) 478- 4506, Fax (+352) 26 68 48 61

www.mj.public.lu info@mj.public.lu

Κεντρική υπηρεσία στατιστικής και οικονομικών μελετών

Service central de la statistique et des études économiques (Statec)

13, rue Érasme, Bâtiment Pierre Werner L-1468 Luxembourg

Tél. (+352) 478-4252, Fax (+352) 46 42 89

www.statec.lu info@statec.etat.lu